Typy a označení úrokových sazeb je dobré znát

Když si vybíráte mezi odlišnými druhy půjček tu, která Vám bude vyhovovat nejvíce, měli byste dostatečně porozumět jednomu důležitému parametru. Je to úroková sazba. Ta ve své podstatě vypovídá o tom, kolik peněz ve výsledku přeplatíte. Typy a označení úrokový sazeb Vám nyní přinášíme s podrobným vysvětlením jednotlivých zkratek.

Zkratky úrokových sazeb

Ještě, než Vám představíme typy a označení úrokový sazeb, zaměříme se na jednotlivé zkratky. Právě ty jsou nedílnou součástí bankovních a nebankovních nabídek a uvedeny jsou také ve smluvních podmínkách. Podle zkratky poznáte, o jaký úrok se jedná, což je dost zásadní informace ovlivňující to, o kolik peněz půjčku přeplatíte. Jednotlivé zkratky vyčtete z tabulky prezentované níže.

ÚrokZkratka
Roční úroková sazbap.a.
Pololetní úroková sazbap.s.
Čtvrtletní úrokový sazbap.q.
Měsíční úroková sazbap.m.
Denní úroková sazbap.d.
Základní značení úrokových sazeb u půjček.

Tyto zkratky mají pochopitelně i své latinské názvy. Jsou to per annum, per semestre, per quartale, per mensem a per diem. Právě z nich při výběru půjčky vycházejte.

Další typy a označení úrokových sazeb

Klasický úrok je pro Vás jistě důležitý. Daleko větší váhu však bude mít roční procentuální sazba nákladů. Tento typ úroku je dnes povinně zveřejňován, a to z jednoho prostého důvodu. Zahrnuje v sobě totiž všechny přidružené náklady. To znamená, že ve finále má největší vypovídací hodnotu. Započteny jsou v něm například poplatky za vedení úvěrového účtu a podobně. Tento typ úrokové sazby je hodně často znám pod zkratkou RPSN.

Aby to v oblasti bankovního a nebankovního úvěrování nebylo tak jednoduché, můžete se setkat i se spoustou dalších typů úroků Je to například nominální úroková sazba a reálná úroková sazba. Pokud narazíte na výraz repo sazba, jde o limitní úrokovou sazbu. Výjimkou není ani diskontní úroková sazba, lombardní úroková sazba a mezibankovní úroková sazba. Ty s finančním trhem souvisí obecně. Proto za žádných okolností nepodceňujte význam jednotlivých úroků.