Spočítejte si výši sirotčího důchodu s naší kalkulačkou.

Sirotčí Důchod Kalkulačka

Výše sirotčího důchodu

Sirotčí důchod je určen dětem, které ztratily jednoho nebo oba rodiče. Výše sirotčího důchodu se odvíjí od důchodu, který pobíral zemřelý rodič, nebo by pobíral, kdyby mu vznikl nárok na invalidní důchod. V roce 2023 činí základní výměra sirotčího důchodu 10 % z osobního vyměřovacího základu zemřelého rodiče. Pokud zemřel i druhý rodič, zvyšuje se sirotčí důchod o 10 %. Sirotek, který se soustavně připravuje na budoucí povolání, má nárok na zvýšení sirotčího důchodu o pevnou částku. Pro rok 2023 je tato částka stanovena na 880 Kč měsíčně. O sirotčí důchod je nutné požádat na Okresní správě sociálního zabezpečení.

Podmínky nároku

Žádost o podporu může podat fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v České republice. Dále je nutné doložit vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti, ve které bude realizován projekt. Podporovány jsou projekty zaměřené na úspory energie, využití obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí.

Věk a studium

Věk je jenom číslo, a to platí i pro studium. Nikdy není pozdě začít s novým oborem nebo se vrátit do školních lavic. Ať už je vám dvacet nebo padesát, existuje spousta možností, jak si rozšířit znalosti a získat nové dovednosti. Důležité je najít si obor, který vás baví a naplňuje, a nebát se výzev. Studium v dospělosti má svá specifika – studenti mívají jasnější cíle a větší motivaci, ale také méně volného času. Je proto důležité zvolit si formu studia, která vám bude vyhovovat – prezenční, kombinované nebo online.

Výdělečná činnost

Výdělečná činnost zahrnuje jakoukoli práci nebo podnikání, které vykonáváte za účelem dosažení zisku. Může se jednat o zaměstnání na plný či částečný úvazek, podnikání na volné noze, nebo provozování vlastního podnikání. V České republice je nutné veškerou výdělečnou činnost řádně danit a platit z ní sociální a zdravotní pojištění. Existuje několik forem zdanění příjmů z výdělečné činnosti, jako je například daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, nebo daň z přidané hodnoty. Pro více informací o danění a povinnostech spojených s výdělečnou činností se obraťte na finanční úřad nebo daňového poradce.

Sňatek sirotka

Sňatek sirotka je v dnešní době spíše ojedinělý jev, ale v minulosti nebyl ničím výjimečným. Sirotci, tedy děti, které přišly o jednoho nebo oba rodiče, se často ženili a vdávaly v mladém věku z ekonomických důvodů. Bez rodičovské podpory neměli jinou možnost, než se spolehnout sami na sebe nebo na pomoc širší rodiny. Sňatek jim mohl zajistit střechu nad hlavou, jídlo a také pomoc s prací na poli nebo v domácnosti. V některých případech se sirotci ženili i z lásky, ale to bylo spíše výjimečné.

Žádost a výplata

Žádost o dávku musí být podána na příslušném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách úřadu práce, případně na jeho pobočkách. K žádosti je nutné doložit všechny požadované dokumenty, jako je například potvrzení o ukončení zaměstnání, výpis z účtu a další.

Dávka se vyplácí měsíčně pozadu, a to na bankovní účet žadatele. Výplata dávky může být pozastavena nebo zastavena v případě, že žadatel nesplňuje podmínky pro její přiznání, například pokud si nenastoupí na vhodnou nabídku zaměstnání.

Přepočet a valorizace

Přepočet a valorizace důchodů jsou dva důležité pojmy, které ovlivňují výši vašeho důchodu. Zatímco přepočet se týká úpravy důchodů podle inflace a růstu mezd, valorizace je jednorázové zvýšení důchodů nad rámec běžného přepočtu.

Přepočet probíhá automaticky každý rok a jeho cílem je zachovat kupní sílu důchodů. Valorizace je spíše politickým rozhodnutím a závisí na aktuální ekonomické situaci a možnostech státního rozpočtu.

Užitečné kontakty

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Náš tým podpory je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Telefon: +420 123 456 789

E-mail: info@example.cz

Můžete nás také navštívit osobně v naší kanceláři na adrese:

Václavské náměstí 837/1

110 00 Praha 1

Těšíme se na vaši zprávu!