Darovací smlouva na nemovitost: Stáhněte si vzor PDF zdarma

Daň z darování

V České republice se naštěstí nemusíte trápit s daní z darování mezi blízkými osobami. Pokud vám rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, manžel/ka, zeť, snacha, tchán, tchyně nebo sourozenec darují peníze, nemovitost nebo třeba auto, daň z takového daru platit nebudete. Existují ale i výjimky. Daň z darování se vás bude týkat, pokud dar dostanete od někoho, kdo nepatří mezi výše zmíněné blízké osoby. V takovém případě se daň počítá z hodnoty daru a sazba daně se liší podle výše daru. Pamatujte, že je vždy dobré se poradit s daňovým poradcem, abyste měli jistotu, že postupujete správně.

Poplatky za převod

Poplatky za převod peněz se můžou pěkně prodražit, zvlášť pokud posíláte peníze do zahraničí nebo platíte kartou v cizí měně. Banky si často účtují poplatky za směnu měny a další transakční poplatky. Výše poplatků se liší banka od banky, proto se vyplatí si je dopředu porovnat. Pokud posíláte peníze často, zvažte založení účtu u banky, která nabízí výhodné podmínky pro mezinárodní platby. Existují také online služby, které se specializují na převody peněz a můžou být levnější než tradiční banky. Než potvrdíte jakýkoli převod, vždy si zkontrolujte celkovou cenu včetně všech poplatků.

Náklady notáře

Notářské služby nejsou zadarmo a jejich cena se liší v závislosti na typu úkonu. Obecně platí, že notář si účtuje odměnu podle vyhlášky o notářských tarifech. Ta stanovuje sazby za jednotlivé úkony, jako je sepsání smlouvy, ověření podpisu nebo vydání výpisu z evidence. Kromě odměny si notář může účtovat i náhradu hotových výdajů, například za poštovné nebo kopie dokumentů. Před návštěvou notáře je proto vhodné informovat se o ceně jeho služeb, abyste předešli případným nedorozuměním.

Osvobození od daně

V určitých případech můžete mít nárok na osvobození od daně, což znamená, že nebudete muset platit daň z příjmů z určitého zdroje. To se může týkat například příjmů z prodeje nemovitosti, pokud jste v ní měli trvalé bydliště po dobu alespoň dvou let. Další možností je osvobození od daně z příjmů z dědictví nebo darování, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Pro přesné informace o tom, zda máte nárok na osvobození od daně, se vždy obraťte na odborníka, například daňového poradce.

Splácení hypotéky

Splácet hypotéku je běh na dlouhou trať, ale existují způsoby, jak si cestu usnadnit a ušetřit. Základní volbou je mezi anuitním a progresivním splácením. U anuitního platíte každý měsíc stejnou částku, u progresivního se splátka postupně zvyšuje. Pro mladé rodiny s rostoucími příjmy může být progresivní splátka výhodnější. Dále je důležité zvážit délku fixace úrokové sazby. Kratší fixace přináší nejistotu, ale také šanci na nižší úrok. Naopak delší fixace znamená klid a stabilitu. Nezapomínejte ani na možnost mimořádných splátek, které vám pomohou hypotéku splatit rychleji a ušetřit na úrocích. Před každým rozhodnutím se poraďte s finančním poradcem, který vám pomůže najít optimální řešení pro vaši situaci.

Vlastnictví nemovitosti

Vlastnictví nemovitosti v České republice se řídí občanským zákoníkem. Existují dva základní typy vlastnictví: individuální a společné. Individuální vlastnictví znamená, že nemovitost má jednoho vlastníka, který s ní může volně nakládat. Společné vlastnictví může být podílové nebo bezpodílové. U podílového vlastnictví má každý ze spoluvlastníků určený podíl na nemovitosti. Bezpodílové vlastnictví se typicky váže k manželství a znamená, že oba manželé mají stejná práva a povinnosti k nemovitosti.

Kromě vlastnictví existuje i další práva k nemovitostem, jako je zástavní právo, věcné břemeno nebo předkupní právo. Tato práva omezují vlastníka v nakládání s nemovitostí a je důležité je brát v potaz při koupi či prodeji.

Dědické řízení

Dědické řízení je proces, kterým se po smrti člověka (zůstavitele) rozděluje jeho majetek mezi dědice. Může probíhat na základě závěti, nebo pokud závěť neexistuje, ze zákona. V České republice dědické řízení zahajuje soud, a to na návrh nebo z úřední povinnosti. Soud poté jmenuje notáře, který bude dědictví projednávat. Notář vyrozumí všechny potenciální dědice a zjišťuje rozsah dědictví. Dědicové se pak mohou dohodnout na rozdělení majetku, nebo pokud se nedohodnou, rozhodne o rozdělení soud. Dědické řízení je poměrně složitý proces, který může trvat i několik měsíců.

Finanční poradenství

Finanční poradenství se stává v dnešní době čím dál důležitější, a to z mnoha důvodů. Složitost finančních produktů neustále roste a pro běžného člověka je těžké se v nich orientovat. Zároveň se mění i naše životní situace a s nimi i naše finanční potřeby.

Kvalitní finanční poradce vám pomůže zorientovat se ve světě financí a najít ta nejlepší řešení pro vaši konkrétní situaci. Pomůže vám s výběrem vhodných investic, pojištění, hypotéky nebo spoření.

Nebojte se obrátit na finančního poradce, pokud si s něčím nevíte rady. Je to investice, která se vám v budoucnu mnohonásobně vrátí.