vysvětlení pojmu emitent

Emitent

Emitent: Kdo to je a proč by vás to mělo zajímat?

Definice emitenta Emitent je v zásadě jakýkoli subjekt, který vydává cenné papíry za účelem získání kapitálu. Může se jednat o stát, který emituje státní dluhopisy, aby pokryl rozpočtový schodek, nebo o společnost, která vydává akcie, aby financovala svůj rozvoj. Emise cenných papírů je tedy proces, jehož...